You are here: INVESTÍCIE Dopyt SKID05 - Projekt fotovoltaickej elektrárne

SKID05 - Projekt fotovoltaickej elektrárne

E-mail Tlačiť PDF
Kód Názov Štát Lokalita
SKID05 Projekt fotovoltaickej elektrárne – záujem o vstup investora Slovensko neuvedená lokalita
Popis Pre nášho klienta hľadáme projekt fotovoltaickej elektrárne s právoplatným stavebným povolením, uzavretou zmluvou o pripojení a s vlastným pozemkom. Investor má záujem zakúpiť a inštalovať technológiu. Očakáva vstup do spoločnosti zvýšením základného imania a vlastnenia 60% podielu projektovej spoločnosti