You are here: FIRMY
Predaj a kúpa firiem - INVESTOR consulting s.r.o.

Firmy

E-mail Tlačiť PDF

Realizujeme predaje a kúpy aktívnych malých, stredne veľkých a veľkých firiem s ročným obratom od 300 tis. EUR do niekoľko desiatok miliónov EUR. Dôvody predaja sú rôzne: získanie kapitálu na iné podnikateľské aktivity, odchod majiteľa do dôchodku, záujem o venovanie sa iným činnostiam (rodine, záľubám a pod.).

Vyhľadanie a sprostredkovanie transakcie sú len časťou z činností, ktoré poskytujeme. Okrem toho zabezpečujeme zastupovanie pri rokovaniach o podmienkach predaja, uzavretie kúpnej zmluvy a realizáciu celej transakcie. Zverejnenie ponuky či dopytu na webstránke je len zlomkom z našich komunikačných foriem. Sme členom medzinárodných databáz, disponujeme vzťahmi s obchodnými komorami a kontaktmi na mnohých obchodných partnerov v tuzemsku a aj v zahraničí.

Ak ste majiteľom resp. štatutárom spoločnosti, o ktorej predaji uvažujete, kontaktujte nás zaslaním ponuky firmy na predaj. Pokiaľ pre svoje voľné finančné prostriedky hľadáte vhodnú investičnú príležitosť, resp. zamýšľate rozšíriť podnikateľské aktivity kúpou firmy, zašlite nám dopyt.

Po ich obdržaní vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup (možnosť zverejnenia/nezverejnenia na webstránke, informovanie o nezverejnených dopytoch a ponukách, postup pri oslovovaní vhodných protistrán...)
Hneď od prijatia dopytu alebo ponuky považujeme poskytnuté informácie za prísne dôverné.