Referencie

{

2023 – sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji spoločnosti distribuujúcej prémiovú odevnú značku

V nadväznosti na predchádzajúce pozitívne skúsenosti majiteľa so spoločnosťou INVESTOR consulting, s.r.o. sa tento náš dlhoročný klient obrátil na nás s požiadavkou o predaj spoločnosti distribuujúcej luxusnú odevnú značku a disponujúcej výhradným zastúpením pre Slovensko a Českú republiku. V priebehu 2 mesiacov náš tím vyhľadal vhodného záujemcu o kúpu. Ako poradca sme sa zúčastňovali rokovaní a vypracovávali sme kompletnú transakčnú dokumentáciu. Transakcia bola zrealizovaná v priebehu ďalších 3 mesiacov.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 200 000 – 450 000 eur
Obrat spoločnosti: 800 000 eur

{

2023 – sprostredkovanie a poradenstvo pri kúpe účtovníckej a daňovo poradenskej spoločnosti

Náš dlhoročný klient nás požiadal o vyhľadanie účtovníckej, daňovo-poradenskej alebo audítorskej spoločnosti s relatívne vyšším obratom. Vzhľadom na to, že majiteľky jednej účtovníckej spoločnosti už dávnejšie symbolicky uvažovali o možno vstupe medzinárodného investora do ich spoločnosti, ponúkli sme im túto možnosť. Obe strany aj s našou poradenskou podporou dospeli pomerne veľmi rýchlo k dohode.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 350 000 – 650 000 eur
Obrat spoločnosti: 600 000 eur

{

2022 – ocenenie spoločnosti v autodoprave pre účely jej predaja

Pre nášho klienta v autodoprave sme poskytli poradenstvo pri predaji firmy – ocenenie spoločnosti a argumentačnú podporu pri obhájení si navrhovanej kúpnej ceny.
{

2022 – sprostredkovanie a poradenstvo pri kúpe účtovníckej spoločnosti

Tento klient sa na nás obrátil na základe odporúčania. Pre jeho rodinného príslušníka sme v minulosti vyhľadávali potenciálne možnosti kapitálového vstupu do strojárskych spoločností. Tento klient mal záujem kúpiť účtovnícku, daňovo-poradenskú alebo audítorskú spoločnosť. V priebehu 9 mesiacov sme vyhľadali 14 spoločností na predaj. Z nich si vybral dve, pričom akvizíciu jednej uskutočnil v roku 2022 a druhú plánuje ukončiť v roku 2023.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 350 000 – 550 000 eur
Obrat spoločnosti: 450 000 eur

{

2021 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji spoločnosti – CNC obrábanie kovov

Majitelia strojárskej spoločnosti zameranej na trieskové (CNC) obrábanie kovov sa na nás obrátili s požiadavkou o nájdenie investora na kúpu 100 % obchodných podielov ich spoločnosti. Dôvodom predaja bol dôchodkový vek majiteľov a neexistencia rodinných pokračovateľov z mladších generácií. Po niekoľkých prvotných stretnutiach s viacerými záujemcami, pričom jeden z nich bol dokonca z Číny, sa nám podarilo nájsť vhodného investora. Celú transakciu odborne podporil náš tím.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 1 000 000 – 1 300 000 eur
Obrat spoločnosti: 1 700 000 eur

{

2020 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji medzinárodnej kamiónovej dopravy

Vyhľadanie vhodného investora v autodoprave je pomerne náročnejšie ako v iných odvetviach. Z dôvodu, že väčšie spoločnosti pri záujme zvýšiť svoj podiel na trhu majú skôr zámer získavať nových zákazníkov, teda nové zákazky, ako kúpiť už existujúcu spoločnosť. Napriek tomu sa aj pre túto spoločnosť našiel investor, ktorý ocenil hlavne portfólio zákazníkov, kvalitu zamestnancov, vozový park a hospodárske zdravie predávanej spoločnosti.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 700 000 – 900 000 eur
Obrat spoločnosti: 900 000 eur

{

2019 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji poľnohospodárskeho podniku/farmy

Na základe predchádzajúcich vzájomných dobrých vzťahov nás požiadal majiteľ poľnohospodárskeho podniku s prosbou o jeho predaj. Išlo o pomerne väčšiu farmu na východnom Slovensku s obhospodarovanou plochou pozemkov 1200 ha. Vyhľadávanie vhodného investora bolo obtiažne, pretože na Východe je len málo potenciálnych subjektov, ktorí by mali schopnosť kapitálovo vstúpiť do väčšej farmy. Po dlhšom čase sme našli vhodného investora, ktorého táto ponuka zaujala. Sprostredkovanie a poradenstvo sme poskytovali predávajúcej strane.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 1 600 000 – 2 000 000 eur
Obrat spoločnosti: 1 400 000 eur

{

2018 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji veľkodistribúcie značkových odevov a spodného prádla

Klient nás oslovil so žiadosťou o nájdenie kupujúceho pre jeho obchodnú činnosť prevádzkovanú na živnosť. Po nájdení potenciálneho investora sme majiteľa sprevádzali presunom/predajom podniku.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 400 000 – 600 000 eur
Obrat spoločnosti: 900 000 eur

{

2017 – sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji poľnohospodárskeho družstva

Nášmu dlhoročnému klientovi sme predstavili na základe jeho dopytu niekoľko poľnohospodárskych fariem na predaj. Z nich si vybral jednu, ktorej predaj sme pre neho kompletne zabezpečovali.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 900 000 – 1 200 000 eur
Výnosy družstva: 1 000 000 eur

{

2015 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji stavebnej spoločnosti

V rokoch 2008 – 2009 sme pre veľký medzinárodný koncern, ktorý chcel vstúpiť na slovenský trh, vyhľadávali stavebné firmy, betonárky a obaľovačky asfaltu. Žiaľ kvôli veľkej hospodárskej kríze tento klient nakoniec na Slovensko neprišiel. Z portfólia nájdených firiem na predaj však boli nami vybrané spoločnosti ponúkané iným potenciálnym záujemcom. Jednou z nich bola aj stredne veľká stavebná spoločnosť. Poradenstvo pri predaji sme poskytovali predávajúcej strane.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 1 500 000 – 1 900 000 eur
Obrat spoločnosti: 1 800 000 eur

{

2012 - sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok

Na základe priateľských vzťahov sme do portfólia firiem na predaj získali veľkodistribútora liekov a zdravotníckych pomôcok. V našej databáze dopytov po kúpe firiem sme evidovali adekvátny dopyt na túto ponuku. Vďaka našim dobrým vzťahom s obidvoma stranami sme vniesli do rokovaní priateľskú a neformálnu atmosféru, ktorej výsledkom bola pomerne rýchla dohoda.
Hodnota transakcie za 100 % podiel: 550 000 – 700 000 eur
Obrat spoločnosti: 1 050 000 eur