O nás …

Spoločnosť INVESTOR consulting, s.r.o. už od roku 2009 poskytuje sprostredkovanie a poradenstvo pri predaji a kúpe firiem. Zameranie spoločnosti vzniklo v roku 2009 na základe identifikácie medzery na trhu, kedy viacerí majitelia firiem podnikajúcich zvyčajne od 90ych rokov dosiahli dôchodkový vek a začali zvažovať predaj svojich spoločností z dôvodu neexistencie pokračovateľov z mladších radov v rámci svojich rodín. Druhým najčastejším dôvodom zvažovania predaja firmy je únava majiteľov z dlhoročného podnikania prípadne zameranie sa na iný druh biznisu. V nadväznosti na tieto skutočnosti a naše predchádzajúce skúsenosti s auditom akvizícií v najväčších investičných skupinách v strednej Európe sa spoločnosť INVESTOR consutling, s.r.o. časom vyprofilovala na významného sprostredkovateľa a poradcu v oblasti akvizícií a fúzií v rámci Slovenska.
Ak máte zámer kúpiť, či predať firmu, s dôverou sa obráťte na nás. V prípade zvažovaného predaja firmy v blízkej budúcnosti odporúčame firmu pripravovať ideálne 2-3 roky dopredu. Radi Vám poradíme, ako firmu na to pripraviť a to aj z daňového hľadiska a samozrejme pomôžeme Vám predať či kúpiť firmu k Vašej plnej spokojnosti. Pre nás je každý nový prípad výzvou a čo Vám poviem, M&A poradenstvo nás baví.