Číslo ponuky: P102

Katalógové číslo: 121216542514-1-1-1-1 Kategórií:

970,000.00

Tržby

650 000 €

EBDITA

120 000 €

5 ročný priemer EBITDA

175 000 €

Spolu majetok

800 000 €

Čistý dlh:

0

Počet zamestnancov:

16

Cena firmy:

970 000

Číslo ponuky

P102

Strojárska spoločnosť zameraná na CNC obrábanie kovov

Spoločnosť sa zameriava na CNC obrábanie, prevažne na výrobu menších súčiastok s priemerom poväčšine do 42 mm. To však neznamená, že nevyrába aj súčiastky väčších rozmerov až do priemeru 120 mm. CNC stroje je možné nastaviť aj na bežné veľkosti výrobkov. Vyrába sa hlavne z tyčových materiálov. Firma realizuje stredne veľkú až veľkú sériovú výrobu (veľké počty kusov) pre niekoľkých dlhoročných odberateľov. Spoločnosť je vybavená modernými technologickými zariadeniami. V portfóliu strojov sú okrem CNC sústruhov a CNC frézovacích centier aj podávacie roboty, ktoré výrobu výrazne automatizujú. Firma tiež využíva „klasické“ stroje ako sú sústruhy, frézky, brúsky, píly, vŕtačky, závitorezy. Z meracích technológií sa používa kvalitný 3D merací prístroj.
Spoločnosť vlastní tiež výrobnú halu s plochou cca 900 m². K dispozícii sú tiež kancelárske a skladové priestory s plochou cca 700 m². Pozemok pod halou, parkovisko a príjazdová cesta sú vysporiadané.
Pracovný tím je zložený zo 16 stabilných zamestnancov. Fluktuácia je minimálna až žiadna.
Dôvodom predaja firmy je generačná výmena a zámer venovať sa iným podnikateľským aktivitám kľudnejšieho charakteru. Majitelia sú ochotní po predaji firmy byť k dispozícii po dobu potrebnú na odovzdanie celej firmy a jej procesov.
Očakávaná cena majiteľov je 2 600 000 eur.